Moduł MySQL

Moduł MySQL służy do konfiguracji bazy danych, pozwala na przeglądanie, edycję bazy danych za pomocą komend w języku SQL.

 

 

Moduł powinien być używany rozważnie, tylko i wyłącznie przez uprawnionych do tego użytkowników, albowiem istnieje ryzyko utraty danych.

 

Pole tekstowe: 	Dostęp do modułu powinien być zabroniony dla większości użytkowników. Istnieje 	ryzyko utraty danych przy nierozważnym używaniu tego modułu.

 

 

 

Działanie modułu:

„Zapytanie” - w to pole należy wpisać komendę w języku SQL, po wpisaniu komendy należy nacisnąć przycisk [Wykonaj] – wyniki wykonanej komendy pojawią się w polu „Rezultat”. Aby wyczyścić dotychczas wpisaną komendę oraz pole „Rezultat”, należy nacisnąć przycisk [Wyczyść].