Korespondencja seryjna

Moduł [Korespondencja seryjna] służy do wysyłania e-maili na jeden lub wiele adresów istniejących w bazie  danych.

 

 

 

 

Pole tekstowe: 	W celu wysłania wiadomości należy zaznaczyć odbiorcę / odbiorców (CTRL + 	kliknięcie myszy lub SHIFT + kliknięcie myszy) oraz wprowadzić wszystkie 	niezbędne 	informacje.

 

 

 

Zakładka [Wysyłanie korespondencji seryjnej]:

„Nazwa serwera SMTP” - nazwa podawana przez serwer hostujący (np. smtp.serwer.pl) jest to pole słownikowane

„Port” - pole służące do wprowadzenia numeru portu poczty wychodzącej, standardowo jest to 25 (neostrada 587).

„Login” - nazwa użytkownika, login e-mail skrzynki pocztowej z której będą wysyłane wiadomości

„Hasło” - hasło do skrzynki pocztowej z której będą wysyłane wiadomości

„Nazwa nadawcy” - informacja która pojawi się w polu Nadawca, w skrzynce pocztowej odbiorcy

„Adres e-mail nadawcy” - adres e-mail z którego będziemy wysyłać pocztę

„Tytuł wiadomości” -  pole powinno zawierać tytuł, który będzie widoczny w skrzynce pocztowej odbiorcy

„Wybierz grafikę” -  pole zawierające ścieżkę dostępu do pliku z grafiką, która będzie załączana do wysyłanej wiadomości. Aby dodać grafikę - należy nacisnąć przycisk [Wybierz], następnie wybrać grafikę.

„Treść wiadomości” - pole powinno zawierać tekst wiadomości, która będzie wysłana

Zaznaczenie opcji „Potwierdzenie odbioru” wymusza potwierdzenie otrzymania poczty na odbiorcy.

Zakładka zawiera dodatkowe opcje:

„Wysyłaj w grupach po:” – określa ilość jednocześnie wysłanych wiadomości.

„Czas oczekiwania w sekundach pomiędzy kolejnymi paczkami wiadomości” określa czas jaki komputer ma oczekiwać pomiędzy wysłaniem kolejnej paczki wiadomości.

 

 

Zakładka [Historia]:

Zakładka zawiera historię wysłanej korespondencji seryjnej.